0909.042.386

Hiển thị tất cả 3 kết quả

chuyên cung cấp ống nhựa xoắn kẽm

Ống nhựa mềm lõi thép

Ống nhựa mềm lõi thép 50

Giá: liên hệ

Ống nhựa mềm lõi thép

Ống nhựa mềm lõi thép phi 25

Giá: liên hệ

Ống nhựa mềm lõi thép

Ống nhựa mềm lõi thép phi 168

Giá: liên hệ